Kalendarium

1374 – Rada Miejska Krakowa uchwaliła pierwsze „Porządki Ogniowe” !
1518 – wynaleziono ręczną sikawkę
1551 – wydanie dzieła Andrzeja Frycza Modrzewskiego „ O naprawie Rzeczypospolitej’, w którym autor zajmuję się m.in. kwestią bezpieczeństwa przeciwpożarowego !!!
1803 – powstaje Towarzystwo Ogniowe – instytucja ubezpieczeń od ognia !
1832 - zbudowano pierwszą sikawkę parową !
1836 – utworzono w Warszawie Straż Ogniową – 1-sza Zawodową Straż Pożarną !
1846 – w Poznaniu powstało Ochotnicze Towarzystwo Ratunkowe – 1-sza OSP !
1858 – skonstruowano pierwszy samochód o napędzie parowym
1875 – powstał we Lwowie Krajowy Związek OSP !
1889 – pierwsza motopompa
1900 – powstanie międzynarodowego Komitetu Techniki Zapobiegania Pożarom i ich zwalczania CTIF
1901 – ukazanie się czasopisma „Strażak” – jako dodatek do miesięcznika „ Kolarz, Wioślarz, Łyżwiarz” ! (nazwa miesięcznika jest bardzo ważna!)
1908 – zbudowano pierwszy samochód pożarniczy Dennis z silnikiem benzynowym
1912 – ukazanie się miesięcznika „Przegląd Pożarniczy” !
1916 – wybór na prezesa Związku Floriańskiego Bolesława Chomicza !!!
1916 – powstanie pierwszej Harcerskiej Drużyny Pożarniczej w Warszawie !
1921 – powstanie Głównego Związku Straży Pożarnych RP w Warszawie !!! 9.09
1921 – I-szy Ogólnopolski Zjazd Delegatów Straży Pożarnych !!!
1927 – powstanie I-szej drużyny samarytańskiej w woj. Kieleckim ! (pytania odnośnie samarytanek również się zdarzają)
1927 – wyprodukowano w Polsce I-szą motopompę „Lis”
1927 – odbyły się pierwsze Ogólnopolskie Zawody Pożarnicze w Warszawie !!!
1931 – powstanie w Niepokalanowie OSP złożonej z zakonników !
1933 – powołano Związek Straży Pożarnych RP !
1939 – powstanie „OW Skała” strażackiej organizacji ruchu oporu
1945 – reaktywowano Związek Straży Pożarnych RP
1953 – skonstruowano pierwszy krajowy samochód pożarniczy Star A20 GBM2/8
1955 – powołano Szkołę Oficerów Pożarnictwa w Warszawie
1956 – powstanie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – 28.12 !!!
1959 – pierwszy zjazd ZOSP
1964 – pierwsze zawody pożarnicze po II wojnie światowej w Zabrzu
1975 – w Mysłowicach otwarto pierwsze w Polsce muzeum pożarnictwa -1.01 !!!
1978 – w Warszawie odbył się pierwszy finał krajowy OTWP
1989 – w Warszawie odbyły się IX Międzynarodowe Zawody Strażackie CTIF oraz Młodzieżowe Zawody Pożarnicze CTIF
1991 – uchwalono ustawę o ochronie przeciwpożarowej oraz o Państwowej Straży Pożarnej 24.08 !!!
1992 – powołano Państwową Straż Pożarną!!!
1993 – ustanowiono „Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskeigo”
1995 – utworzono Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy !!!
1997 – wprowadzono ustawowy obowiązek udzielania pomocy medycznej przez strażaków

! – ważne – zdarzają się co jakiś czas
!!! – bardzo ważne – bardzo często można spotkać takie pytania