Kategorie i Stopnie zagrożenia poż. lasów

Kategorie zagrożenia pożarowego lasu:
- kategoria zagrożenia I - duże zagrożenie pożarowe,
- kategoria zagrożenia II - średnie zagrożenie pożarowe,
- kategoria zagrożenia III - małe zagrożenie pożarowe.


Stopnie zagrożenia pożarowego lasu:
- Stopień 0 - brak zagrożenia,
- Stopień 1 - zagrożenie małe,
- Stopień 2 - zagrożenie średnie,
- Stopień 3 - zagrożenie duże