Przydatne skróty

ZOSP RP – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej
NRO – elementy Nierozprzestrzeniające Ogień
CNBOP - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
CPR - Centrum Powiadamiania Ratunkowego
CTIF – Międzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i Zwalczania Pożarów
JRG - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
KCKRiOL - Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i i Ochrony Ludności
KCKR - Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa
KG PSP - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
KM PSP - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
KP PSP – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
KSRG - Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
KW PSP - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
MDP - Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
MSK - Miejskie Stanowisko Kierowania
OSP - Ochotnicza Straż Pożarna
PA - Punkt Alarmowy
PSK - Powiatowe Stanowisko Kierowania
PSP - Państwowa Straż Pożarna
SA PSP- Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
SGSP - Szkoła Główna Służby Pożarniczej
SITP - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa
WSKR - Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa
ZG ZOSP - Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych